Businessman TOday
Kongres 60 Milionów  DOBRYM SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ  I MIĘDZYNARODOWĄ PROMOCJĘ POLSKI? Kongres 60 Milionów  DOBRYM SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ  I MIĘDZYNARODOWĄ PROMOCJĘ POLSKI?
Nie od dziś mówi się o integracji środowisk polskich i polonijnych, po pierwsze jako o ważnym aspekcie życia społecznego, a po drugie jako o... Kongres 60 Milionów  DOBRYM SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ  I MIĘDZYNARODOWĄ PROMOCJĘ POLSKI?

Nie od dziś mówi się o integracji środowisk polskich i polonijnych, po pierwsze jako o ważnym aspekcie życia społecznego, a po drugie jako o czynniku wpływającym na promocje Polski na arenie międzynarodowej. Zjednoczony naród może więcej, o czym przekonali się wszyscy podczas kilku edycji Kongres 60 Milionów!

Idea Kongresu 60 Milionów – Globalnego Zjazdu Polonii jest prosta. To integracja polskich środowisk biznesowych z kraju oraz spoza jego granic. Nazwa Kongresu koresponduje z ogólną liczbą żyjących na świecie Polaków. Kongres ma na celu zdefiniowanie aktualnego statusu i charakteru współpracy między polskimi ośrodkami biznesowymi, naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą oraz określenie wagi tej współpracy wraz z płynącymi z niej korzyściami.

– Jest 38 milionów Polaków w Polsce i około 22 miliony poza granicami kraju. My dążymy do tego, aby tworzyć biznesową platformę do dyskusji. Przestrzeń ta ma za za-danie łączyć wszystkich Polaków, którzy podczas emigracji wyjechali w różne zakątki świata. Ma ona służyć komunikacji, rozmowie i wymianie doświadczeń. Dzięki temu budujemy synergię – nazwijmy ją polsko-polonijną, dzięki czemu powstaje nowa jakość biznesowa, jak i kulturowa

– tłumaczy Kamil Szymański, Prezes G2A Arena oraz 60mln.pl sp. z o.o..

Pierwsze dwie edycje kongresu miały miejsce w dniach 9-10 lutego 2018 r. w Miami na Florydzie oraz 21 lipca 2018 roku w Buffalo w stanie Nowy Jork. Obydwa wydarzenia okazały się sukcesem, gromadząc blisko 400 gości z kilkunastu krajów. Wśród uczestników Kongresu znaleźli się m.in. Nowojorski Senator Tim Kennedy czy Republikań-ski Kongresmen Brian Higgins. W dniach 30-31 sierpnia br. W G2A Arena odbyła się kolejna edycja Kongresu 60 Milionów. Była to pierwsza, polska edycja projektu, zakończona dużym sukcesem.
W dniach 07-10 lutego br. w Miami miała miejsce czwarta edycja cyklicznego już wydarzenia – Kongres 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii. Prelegenci i zaproszeni goście debatowali na ważne z punktu widzenia Polaków z kraju oraz Polonii z całego świata, tematy.

Jakie są kierunki rozwoju polskiej marki na mapie świata? Co należy wiedzieć o inwestycjach na rynku nieruchomości i jak on wygląda na Florydzie i w Polsce? Jakie szanse niesie za sobą rozwijająca się logistyka i handel między Polską, USA oraz krajami Ameryki Łacińskiej? Jak skutecznie promować polską kulturę poza granicami kraju ? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedzieli uczestnicy Kongresu 60 Milionów – Globalny Zjazd Polonii – reprezentanci środowisk polonijnych z Florydy, Chicago, Nowego Jorku, Los Angeles, Denver, Virginii i wielu innych.

Kongres rozpoczął się minutą ciszy dla uczczenia pamięci o zmarłym premierze Janie Olszewskim. Następnie Konsul Generalny z Nowego Jorku, Maciej Golubiewski odczytał list do uczestników od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Prezydent wyraził głęboką wiarę, w to że Kongres 60 Milionów odegra znaczącą rolę w procesie integracji Polonii Amerykańskiej oraz umacniania więzi z rodakami w kraju. Zaznaczył również, że wizja Kongresu 60 Milionów wpisuje się w strategię działań przyjętych przez Parlament, Rząd oraz Prezydenta Rzeczpospolitej, które zmierzają do wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej, głównie w wymiarze ekonomicznym.

Swój przekaz dla uczestnik ów kongresu przygotował też Premier Mateusz Morawiec-ki w formie filmu, w którym podkreślał jak ważna dla Polski jest współpraca z Polonią na całym świecie. W bardzo emocjonalny sposób podkreślał fakt iż ponad 20 milionowa diaspora to nie margines ale nasi najlepsi ambasadorowie poza granicami kraju, bez których idea silnej, bogatej i wielkiej Polski nie może być zrealizowana. Zachęcał również do wzbudzania miłości do Polski wśród obywateli amerykańskich i do zaszczepiania Polskich idei na amerykańskiej ziemi jak i do inwestowania i robienia biznesu z Polską. Na sam koniec premier podziękował zgromadzonym liderom za poświęcenie i pracę dla Polski oraz wyraził nadzieję, że będzie mógł liczyć na Polonię w celu wykorzystania pełnego potencjału jaki drzemie w naszym narodzie. W dalszej części programu uczestnicy mogli słuchać ale też interaktywnie uczestniczyć w panelach dyskusyjnych zadając pytania politykom z senator Anną Marią Anders i konsulom generalnym z Nowego Jorku i Chicago na czele.

Obecni też byli konsulowie honorowi z Seattle, Virginii, Connecticut i Florydy a także wielu ludzi sukcesu, jak np. prezes firmy Betamed Beata Drzazga, Andrzej Bułka Pre-zes Fracht FWO Polska, Państwo Konrad i Iwona Lowell, Mariusz Popławski Prezes Marvipol czy Bogdan Chmielewski Prezes Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej która jest największą polską instytucją finansową poza granicami kraju.

Obecni byli też przedstawiciele nauki Pan Profesor Janusz Popko z SGH i Anna Pietraszek z Florida International University czy liderzy opinii publicznej jak Waldemar Bi-niecki – publicysta i felietonista Tygodnika Solidarność. Na temat promocji i rozwoju kultury wypowiadali się przedstawiciele organizacji polskich i polonijnych jak To-masz Różniak Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Hubert Cioromski – Dyrektor Fundacji Kopernikowskiej czy aktywiści kultury Coleen Paderewski – krewna Jana Ignacego Paderewskiego. Świat sportu reprezentował Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki oraz Tomasz Zahorski Członek Zarządu Legii Warszawa. Ważne było również wystąpienie Wiceministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorza Witkowskiego. Oprócz wielu merytorycznych spotkań z ekspertami znalazły się również atrakcyjne wydarzenia towarzyszące. Wśród nich m.in. , towarzyski turniej golfa oraz akademia golfa 60 MLN CUP na terenie Normandy Shores Golf Club, powitalny welcome-drink i spotkanie z przedsiębiorcami z Florydy przygotowany przez South Florida Hispanic Chamber of Commerce czy też tour po nieruchomościach na sprzedaż w Miami podczas którego uczestnicy Kongresu mieli szanse zobaczyć najbardziej luksusowe apartamenty firmy Acqualina Resort. Goście Kongresu zaproszeni byli również na wyjątkowy bankiet na ogromnym polskim masztowcu ‘Darze Młodzieży’, który w ramach Rejsu Nie-podległości gościł uczestników na swoim pokładzie. Uczestników Powitali : Minister Grzegorz Witkowski, Kapitan Rafał Szymański i Zbigniew Klonowski Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu 60 Milionów.

W IV edycji Kongresu 60 Milionów udział wzięło ponad 200 Uczestników z całego świata. Nie przypadkowo Kongres odbywał się w przeddzień 47-go Balu Polonaise organi-zowanego przez Lady Blankę Rosenstiel. Wielu przybyłych do Miami gości Kongresu wzięło udział w tej wspaniałej imprezie, a Kongres 60 Milionów został doceniony poprzez nagrody przekazane przez Amerykański Instytut Kultury Polskiej w Miami i Ministra Witkowskiego w uznaniu za wysiłek organizacyjny spotkania jednoczącego Polaków i osoby polskiego pochodzenia żyjące na całym świecie.

„Z ogromną radością możemy powiedzieć, że Kongres 60 Milionów, Miami 2019 był ogromnym sukcesem i na po-twierdzenie dodam, że zostaliśmy zaproszeni do zorganizowania kolejnych edycji Kongresu w Chicago, Seattle, Los Angeles, Denver i wielu innych miejscach w Stanach Zjednoczonych. To dla nas najlepszy dowód, że uczestnicy chcą abyśmy rozwijali naszą inicjatywę. Otrzymaliśmy liczne podziękowania i deklaracje, że widzimy się z uczestnikami nie tylko za rok w Miami, ale że będą przylatywać na edycje europejskie i do Nowego Jorku. Chciałbym podkreślić, że Polonia Amerykańska z radością odebrała list Prezydenta Andrzeja Dudy odczytany przez Konsula Generalnego z Nowego Jorku Macieja Golubiewskiego i ze wzruszeniem wysłuchała nagrania wideo z wypowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego. Naprawdę dzięki tym pięknym gestom ze strony władz Państwa od pierwszej minuty po-czuliśmy się jak 60cio Milionowa Wspólnota.”- powiedział po zakończeniu Przewodniczący Komitetu Organizacyjne-go Zbigniew Klonowski.

„Wśród sukcesów Kongresu trzeba podkreślić inicjatywę utworzenia morskiego połączenia do transportu towarów między Polskimi Portami i portami na Florydzie, będziemy to kontynuowali przy współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Śródlądowej oraz Polish American Chamber of Commerce of Florida & the Americas. Nasi przedsiębiorcy nawiązali relacje z członkami South Florida Hispanic Chamber of Commerce, ale przede wszystkim uczestnicy kongresu nawiązali relacje biznesowe między sobą i mamy nadzieję, że to zaowocuje wspólnymi inwe-stycjami i kooperacją międzynarodową między naszymi przedsiębiorcami. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nawiązało się wiele nowych znajomości i już jesteśmy umówieni na za rok w Miami” dodał Kamil Szymański.

„Cieszymy się z sukcesu Kongresu 60 Milionów i z faktu iż z każdą edycją gromadzi on coraz szersze grono liderów biznesu i polityki a przede wszystkim najważniejszych przedstawicieli Polonii. Kongres staje się coraz mocniejszą platformą do wymiany poglądów, tworzenia interesów i wszelkiego rodzaju projektów, a przede wszystkim do komunikacji pomiędzy Polską a Polonią. Idea łączenia 60 Milionów Polaków rozproszonych po świecie która drze-mała w umysłach wielu osób w pełni realizuje się i mam nadzieje ze będzie stawała się coraz silniejsza i podczas kolejnych edycji kongresu już w tym roku w Londynie, Berlinie, Buffalo, Rzeszowie i Nowym Jorku” powiedział Grzegorz Fryc, współtwórca Kongresu i Członek Komitetu Organizacyjnego.

Cykliczny już Kongres 60 Milionów to okazja do tego, aby porozmawiać o współpracy między Polską a środowiskiem polonijnym. Kolejne wydarzenia pokazują nam, że założenia te są urzeczywistniane, a projekt przynosi realne rezultaty. Dlatego w 2019 roku zaplanowanych jest łącznie 6 edycji tego wydarzenia. Oprócz Kongresu 60 Milionów w Miami, w tym roku czekają nas jeszcze kolejne odsłony kongresu w Londynie, Berlinie, Buffalo Rzeszowie i Nowym Jorku.

 

Krzysztof Sadecki