Businessman TOday
Przedsiębiorcy przedstawią postulaty do nowego rządu Przedsiębiorcy przedstawią postulaty do nowego rządu
Raport „Foresight Wiejska 19. Postulaty do nowego rządu”  Eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych wypracowali postulaty zmian, działań i wyzwań, które stają przed nową... Przedsiębiorcy przedstawią postulaty do nowego rządu

Raport „Foresight Wiejska 19. Postulaty do nowego rządu” 

Eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji branżowych wypracowali postulaty zmian, działań i wyzwań, które stają przed nową władzą. W raporcie „Foresight Wiejska 19. Postulaty do nowego rządu”, przygotowywanym przez GDS Grupę Doradztwa Strategicznego, znajdą się oczekiwania związane z zasadami współpracy biznesu i administracji, mechanizmów podatkowych czy kwestii związanych z energią
i klimatem. 

„Foresight Wiejska 19” to zbiór konkretnych postulatów, będący efektem dyskusji szerokiego grona ekspertów reprezentujących środowiska naukowe, biznesowe i branżowe. Prezentacja raportu będzie miała miejsce 12 grudnia. – Spodziewamy się, że tego dnia Polska będzie miała już nowy rząd, z którym nadzieję wiąże wielu Polaków, a wśród nich przedsiębiorcy. Chcemy nasz raport przekazać na ręce nowego premiera i jego ministrów, bo wymienione są w nim sprawy fundamentalne dla gospodarki i bezpośrednio dla przedsiębiorców, którzy tę gospodarkę budują – mówi Bartłomiej Rajchert, prezes GDS.  

Prezentacji raportu towarzyszy oficjalne otwarcie nowego biura GDS, które przeniosło swoją siedzibę z ulicy Nowogrodzkiej na Wiejską 19. To zatem symboliczny moment, nawiązujący nie tylko do nowego otwarcia w polskiej polityce, ale i w historii firmy. 

Problemy polskiego biznesu 

Inspirację do sformułowania raportu stanowił szereg problemów, z którymi w ostatnich latach mierzył się polski biznes. Największym grzechem ustępującego rządu nie było jednak doprowadzenie do nich, a zamknięcie się na dyskusję prowadzącą do ich rozwiązania.  

Bolączek w polskim biznesie jest tak wiele, że trudno wybrać mi najważniejszą. Myślę, że najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będzie potrzeba lepszej komunikacji, współpracy w relacjach biznesu i administracji. Przedstawiciele ustępującej władzy nie dopuszczali do głosu ekspertów, gdyż ci, zamiast chwalić program, zachęcali rządzących do konstruktywnych modyfikacji, a czasem wprost krytykowali niektóre rozwiązania – stwierdza Bartłomiej Rajchert, prezes i założyciel GDS. 

Sprawna komunikacja i stworzenie odpowiednich warunków do dialogu to nadrzędny postulat wynikający z raportu „Foresight Wiejska 19”. Wymiana poglądów oparta na sile argumentów, faktach i danych jest pierwszym, podstawowym krokiem do poprawy sytuacji polskich przedsiębiorców. 

Co cieszy, zapowiedź konstruktywnego dialogu padła w tym tygodniu z ust marszałka Sejmu Szymona Hołowni, podczas debaty o perspektywach polskiej przedsiębiorczości na lata 20242027. 

Tu nie chodzi o zmianę partii u władzy, tylko o zmianę mentalności państwa. Z państwa, które próbuje cię dobić, dojechać, śledzić – na państwo, które próbuje ci pomóc w tym, co robić, widzi w tobie sojusznika. To jest oczywiście rozmowa ministerstwa finansów z KAS, to są jasne komunikaty, jak sprawić, aby biznes był szczelny, a ludziom chciało się płacić podatki – przekonywał marszałek Szymon Hołownia. 

Raport „Foresight Wiejska 19” ma oddzielną część poświęconą relacjom między fiskusem
a podatnikami. O potrzebach zmian świadczy m.in. przykład spółki Marketing, szeroko opisywany w największych mediach. Jeden z największych reeksporterów aut na rynki UE stanął na skraju przepaści, gdy Urząd Skarbowy wstrzymał zwrot 20 mln zł VAT. Dramat właścicieli firmy trwał kilkadziesiąt miesięcy.  

Mimo wysokiego stopnia skomplikowania tej sprawy, efektem działań GDS stała się ofensywa w największych mediach i prawie setka publikacji, które dotarły do blisko 5 mln osób. Równolegle realizowaliśmy działania w zakresie public affairs, skutecznie pozyskując sojuszników sprawy. W efekcie nękany przez 2 lata klient otrzymał zwrot ponad 98 proc. zatrzymanego VAT-u wraz z 1,2 mln odsetek. Dodatkowo, w ostatnim dniu działania tarczy finansowej, PFR wypłacił naszemu klientowi maksymalne wsparcie – podkreśla CEO GDS Bartłomiej Rajchert. 

Co przyniesie przyszły rok? 

Kolejne 365 dni wcale nie muszą okazać się łatwiejsze dla prowadzących w Polsce działalność gospodarczą. Przede wszystkim nie należy zapominać, że biznes to wciąż szereg codziennych wyzwań. Zmiany na rynku, ciągła konkurencja czy zwykłe zdarzenia losowe nadal będą nieodłączną częścią tej pracy. 

Ułatwić życie przedsiębiorcom mogą jednak politycy, jeśli tylko usłyszą głos obywateli.  

Obszarem niezmiennie dla biznesu problematycznym jest sposób działania administracji. Szczególnie trudna sytuacja jest udziałem małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałyby stać się dużymi graczami na rynku. Niestety nie mogą liczyć na wsparcie państwa, w którego interesie powinien być rozwój rodzimego biznesu. Winy nie ponoszą tu poszczególni urzędnicy, a wymagający gruntownych zmian, nieprzyjazny przedsiębiorcom system – dodaje Bartłomiej Rajchert.  

Patrycja