Businessman TOday
Raje podatkowe dla polskich przedsiębiorców Raje podatkowe dla polskich przedsiębiorców
O rajach finansowych rozmawiamy z Krzysztofem Sadeckim, autorem książki “Raje podatkowe”.   Na przestrzeni kilkunastu miesięcy otrzymałeś wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Wśród nich... Raje podatkowe dla polskich przedsiębiorców

O rajach finansowych rozmawiamy z Krzysztofem Sadeckim, autorem książki “Raje podatkowe”.

 

Na przestrzeni kilkunastu miesięcy otrzymałeś wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Wśród nich Guru Biznesu społeczności Business Link oraz dwie nagrody Mentora Roku wyłonione w plebiscycie Najlepsi z najlepszych za najbardziej poczytny poradnik biznesowy. Kolejna cenna nagroda to Złoty Smok Przedsiębiorczości za rok 2014. Co sprawia, że jesteś wyjątkowy? Co Cię wyróżnia?
Bardzo się cieszę, że zostałem doceniony za mój wkład w rozwój przedsiębiorczości i kultury biznesowej w Polsce. Nagrody, które otrzymałem były dla mnie miłym zaskoczeniem. Pozwoliły mi zrozumieć, że kierunek który obrałem jest słuszny. Cieszę się, że mogę pomagać ludziom, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Daje mi to energię do dalszego działania i samorozwoju.

We wrześniu ukaże się Twoja najnowsza książka pt. „Raje Podatkowe”. Co zainspirowało Cię do napisania książki na ten temat?
W 2013 roku zrodził się autorski projekt, który miał na celu pomoc polskim biznesmenom w odnalezieniu się na rynkach międzynarodowych, takich jak Anglia czy Stany Zjednoczone. Poszukiwali oni praktycznego wsparcia w ekspansji swoich firm zagranicą. Wraz z Business Link, Instytutem Biznesu oraz Społecznością Superman stworzyliśmy specjalny program pomocy polskim przedsiębiorcom. Okazało się, że wraz z rozwojem polskiej gospodarki, popyt na tego rodzaju wiedzę jest ogromny. Inspiracją do napisania książki byli ludzie, dla których prowadziłem szkolenia. Dostawałem od nich wiele sygnałów, że warto, aby taka książka o tej tematyce pojawiła się na rynku księgarskim.

Raje podatkowe to dość kontrowersyjny temat. Czy nie boisz się być rozpoznawalnym ekspertem w tej dziedzinie?
(śmiech) Dlaczego miałbym się bać? Mimo kontrowersji temat ten budzi zainteresowanie, istnieje duży popyt na wiedzę z tego zakresu. Na szkoleniach opowiadam o trendach w biznesie, plusach i minusach ekspansji na rynki międzynarodowe, a także o mentalności i kulturze biznesowej w innych krajach. Pragnę zaznaczyć, że szkolenia prowadzone są zespołowo. Towarzyszą mi prawnicy z zakresu prawa gospodarczego, międzynarodowego i podatkowego. Wspierają merytorycznie dyskusję, wspólnie odpowiadamy na najbardziej nurtujące pytania uczestników szkolenia.

Który kraj, wskazałbyś jako największy raj podatkowy dla polskich przedsiębiorców?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Najpopularniejszymi rynkami, wybieranymi przez polskich przedsiębiorców są rynki amerykańskie, brytyjskie oraz bliskowschodnie. Wynika to z potencjału jaki stanowi dynamika i stabilność gospodarcza tych krajów.

Czy Twoim zdaniem korzystanie z “rajów podatkowych” niesie za sobą ryzyko?
To zależy. Większość rajów podatkowych to kraje o ugruntowanej politycznej i ekonomicznej pozycji na świecie, z wysokim PKB na mieszkańca. Pośród nich należy wymienić duże europejskie kraje takie jak Szwecja, Wielka Brytania, Irlandia oraz znacznie mniejsze – Watykan, Monako czy Luksemburg.

Czy istnieją sposoby uniknięcia płacenia wysokich podatków?
Lwią część kosztów działalności przedsiębiorstwa stanowią podatki. Znalezienie właściwych prawnych rozwiązań pozwoli na funkcjonalizację rozwiązań podatkowych. Przynosi to efekt w postaci oszczędności.

Czyli właściwe i racjonalne zarządzenie podatkami ma dla przedsiębiorstwa wymierny skutek finansowy?
Tak, jak najbardziej. Przy czym należy pamiętać, aby działania te były legalne. Należy rozróżnić czym jest dopuszczalne unikanie opodatkowania od nielegalnego.

Co rozumiesz przez te pojęcia?
Definicję unikania podatków (z ang. tax avoidance) można ustalić na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz doktryny podatkowej. Polega ona na obniżeniu odpowiedzialności podatkowej w sposób legalny, tak aby podatki były najniższe. Doktryna wskazuje na ulgi podatkowe, odliczenia oraz zwolnienia

Czy unikanie opodatkowania może być całkowicie legalne?
Jak wskazuje m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2005 r. (I SA/Wr 3065/03) „unikanie opodatkowania pojmowane jest jako działanie za pomocą legalnych środków, które ma na celu zmniejszenie opodatkowania, lub nawet jego uniknięcie (oszczędzanie podatkowe).”

A więc szeroki wachlarz rozwiązań podatkowych nie naraża podatnika na obejście
prawa?
Cytując glosę K. Zagrobelnego do wyroku NSA z dnia 9 lutego 2000 r. I SA /Gd 2036 /97, OSP z 2001 nr 10 „jeżeli obowiązujący porządek prawny stwarza podatnikowi możliwość wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, z których każda będzie miała inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiązania nie może być traktowany jako obejście prawa”. Oznacza to, że dzięki wielu legalnym możliwościom prawnym możemy w dopuszczalny sposób, za aprobatą urzędów podatkowych, prowadzić opłacalny, dochodowy i stabilny biznes.

Jak wcześniej wspomniałeś istnieje duży popyt na wiedzę z zakresu funkcjonowania rajów podatkowych. Jednakże działania mające na celu płacenie mniejszych podatków nie zawsze mają legalny charakter.

Nielegalne jest uchylanie się od opodatkowania (ang. tax evasion). Jest to działanie sprzeczne z prawem. Ma na celu ukrycie dochodów i wprowadzenie organów podatkowych w błąd. Jest to oszustwo polegające na niezapłaceniu podatku w należnej wysokości lub uniknięcie zapłaty kwoty właściwej. Uchylanie się od płacenia podatków niesie za sobą odpowiedzialność karną lub karnoskarbową.
Należy więc zoptymalizować rozwiązania podatkowe tak aby były legalne.

Co dokładnie masz na myśli?
Zgodnie z zasadą co nie jest zakazane jest dozwolone. Przepisy prawa podatkowego są normami semi imperatywnymi tj. wyznaczają pewne ramy postępowania, dając swobodę stronom stosunku prawnego, ale tylko w pewnych granicach. Określają one konsekwencje danego postępowania np. zawarcia danej czynności. Podatnicy wykorzystują luki w prawie, tak więc legalność ich działań stwierdza się na podstawie przesłanek faktycznych i przepisów prawnych, które należałoby zastosować.

Czy istnieje prawna definicja obejścia prawa podatkowego?
Ordynacja podatkowa przewiduje tzw. klauzulę obejścia prawa. Na jej podstawie fiskus bada czy dokonywane przez podatnika czynności prawne mają na celu uchylenie się od opodatkowania np. zawarcie umowy dla pozoru. Należy pamiętać, że nie każde zmniejszenie opodatkowania poprzez zapisy i formę umów jest obejściem prawa. Jeżeli obowiązujące przepisy prawne ich nie zakazywały są dopuszczalne.

Jakie zatem działania powinien zastosować przedsiębiorca by zoptymalizować koszty działania swojej firmy pod kątem podatkowym?
Po pierwsze przedsiębiorca winien przeprowadzić analizę bieżących rozliczeń podatkowych. Następnie dostosować procedury wewnętrzne do optymalizacji podatków. Oczywiście każdą funkcjonalizację podatków należy dostosować do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorcy.

Specjalista od wdrażania firm na rynek polski, jak i rynki zagraniczne. Chyba z całą pewnością można Cię tak właśnie nazwać?
Tak. Niejednokrotnie pomagałem moim klientom analizować rynek, jak i zakładać ich firmy w Polsce oraz poza granicami kraju.

Ostatnie pytanie: Czy warto uczyć się na błędach, a następnie podjąć plan i strategię działania… i po prostu ruszyć do przodu?
Każde wydarzenie w naszym życiu należy traktować jak doświadczenie, a nie jak popełniany błąd. Z każdym doświadczeniem się rozwijamy i uczymy więcej. „Błędy”, jak to Pani określiła, są często najlepszymi nauczycielami. Jedyna zasada – nie poddawaj się! Konsekwentnie dąż do wyznaczonego sobie celu.

Czekamy zatem z niecierpliwością na Twoją nową książkę i życzymy samych sukcesów! Dziękuję za rozmowę.

 

Read it in english version: http://www.businessmantoday.us/tax-havens-in-th…sh-entrepreneurs/

Krzysztof Sadecki