Businessman TOday
Uniwersytet Śląski i Szkoła w Chmurze rozpoczynają ścisłą współpracę. W najbliższy czwartek – 25 kwietnia 2024 roku, w Auli im. Kazimierza Lepszegow budynku Rektoratu Uniwersytetu...

Uniwersytet Śląski i Szkoła w Chmurze rozpoczynają ścisłą współpracę.

W najbliższy czwartek – 25 kwietnia 2024 roku, w Auli im. Kazimierza Lepszegow budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach o godz. 11.00 nastąpi inauguracja działań w ramach umowy podpisanej pomiędzy Szkołą w Chmurze a Uniwersytetem Śląskim. 

O tym jaka powinna być nowoczesna edukacja porozmawiają dr Mikołaj Marcela, prof. Michał Kłosiński, Barbara Jędrusiak, dyrektorka Szkoły w Chmurze oraz uczniowie: Paweł Juszkiewicz i Zofia Pichlak.

Uniwersytet Śląski i Szkoła w Chmurze zapowiadają realizację wspólnych projektów edukacyjnych oraz prowadzenie wspólnych badań. Szczególnym obszarem będą wyzwania humanistyki cyfrowej oraz bezpieczeństwa cyfrowego. Uniwersytet otwiera się na uczniów Szkoły w Chmurze oraz ich nauczycieli. Uczniowie mają brać udział w organizowanych przez Uniwersytet zajęciach i inicjatywach. Jednym z nich jest planowany Hackathon. Z kolei nauczyciele będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Plan wydarzenia

11.00 Oficjalna inauguracja współpracy 

11.11 – debata z udziałem przedstawicieli UŚ (dr Mikołaj Marcela, dr hab. Michał Kłosiński), dyrekcją Szkoły w Chmurze (Barbarą Jedrusiak) i uczniami (Pawłem Juszkiewiczem i Zofią Pichlak)

12.12 – Cykl warsztatów dla uczestników wydarzenia (warsztaty z grupą poetycką Na Abarot, gra terenowa/prezentacja Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej dla uczniów szkoły, warsztaty teatralne)

Patrycja