Businessman TOday
Invesco w Polsce – czyli co nieco o PPK Invesco w Polsce – czyli co nieco o PPK
Na czym wzorowano się podczas tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce? Kto za to odpowiada? I jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?  – opowiada ... Invesco w Polsce – czyli co nieco o PPK

Na czym wzorowano się podczas tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce? Kto za to odpowiada? I jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?  – opowiada 
Mark Humphreys, Head of EMEA Client Solutions Development  w Invesco Global Investment Solutions.

W 2008 roku rząd Wielkiej Brytanii wprowadził powszechny system oszczędzania, który miał być odpowiedzią na problemy demograficzne, jakie występują w Wielkiej Brytanii oraz małą stopę oszczędności jakie występują u osób o niższych zarobkach. System polega na obowiązkowym proponowaniu przez pracodawców  planów emerytalnych zarządzanych przez zewnętrzne instytucje finansowe wraz określeniem minimalnych składek. Minimalne składki pracodawcy to 2% , pracownika 3 %. Od bieżącego roku jednak ulegają one zwiększeniu , minimalna składka pracodawcy wzrośnie do 3%, pracownika do 5 %. To co wyróżnia nasz system to mechanizm autozapisywania (auto enrollment) dzięki czemu żaden pracownik nie pozostaje poza systemem, musi on zostać zapisany przez pracodawcę z chwilą podjęcia pracy. Pracownicy mają opcję wypisania się z systemu zapisanego przez pracodawcę ale co 3 lata zapisywani są z powrotem do systemu. Zauważyłem, że organizacja systemu (obowiązkowość, autozapisywanie, zdefiniowana składka) w Polsce będzie podobne do tej w Wielkiej Brytanii, natomiast inaczej będziecie mieli rozwiązane kwestie inwestowania środków: na rynku brytyjskim pracodawcy podpisują umowy z instytucją finansową która przedstawia klientom (pracownikom) fundusze z różną polityką inwestycyjną i pomaga im wybrać  optymalną strukturę funduszy, dostosowaną do ich potrzeb i wieku – mówi Mark Humphreys. 

Co do specyficznej sytuacji w Polsce, to z tego co się orientuję, przeniesienie aktywów dłużnych z OFE do ubezpieczeń społecznych osłabiło zaufanie klientów detalicznych do systemowych rozwiązań emerytalnych na rynku kapitałowym. W Wielkiej Brytanii stopa odejść z systemu (opt-out rate) to około 10 procent co wskazuje na wysokie zrozumienie mechanizmu autozapisywania. To bardzo interesujące jak kształtować się będzie ten wskaźnik w Polsce. Invesco jest akcjonariuszem PTE Pocztylion, posiadamy 1/3 udziałów i w sposób naturalny wprowadzenie PPK w Polsce pozwala nam wykorzystać nasze doświadczenia i kompetencje z rynków na których działamy – dodaje Humphreys.

Pracownicze Plany Kapitałowe należą do rządowego projektu dotyczącego prywatnego systemu długoterminowego oszczędzania. Osoby zatrudnione zostaną automatycznie dołączone do programu, jednakże ze względu na dobrowolny charakter projektu w każdej chwili będą mogły z niego zrezygnować. Dodatkowo, pokrywanie wpłat do PPK będzie również obowiązkiem zarówno pracownika będącego uczestnikiem projektu, pracodawcy, jak i budżetu państwa. Środki zgromadzone w ramach PPK będą stanowić dodatkowe zabezpieczenie emerytury, które następnie zostanie wypłacone uczestnikowi programu w momencie ukończenia przez niego 60 roku życia.

 

Karolina Antoszewska

No comments so far.

Be first to leave comment below.