Businessman TOday
Invesco w Polsce – czyli co nieco o PPK Invesco w Polsce – czyli co nieco o PPK
Na czym wzorowano się podczas tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce? Kto za to odpowiada? I jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?  – opowiada ... Invesco w Polsce – czyli co nieco o PPK

Na czym wzorowano się podczas tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Polsce? Kto za to odpowiada? I jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?  – opowiada 
Mark Humphreys, Head of EMEA Client Solutions Development  w Invesco Global Investment Solutions.

W 2008 roku rząd Wielkiej Brytanii wprowadził powszechny system oszczędzania, który miał być odpowiedzią na problemy demograficzne, jakie występują w Wielkiej Brytanii oraz małą stopę oszczędności jakie występują u osób o niższych zarobkach. System polega na obowiązkowym proponowaniu przez pracodawców  planów emerytalnych zarządzanych przez zewnętrzne instytucje finansowe wraz określeniem minimalnych składek. Minimalne składki pracodawcy to 2% , pracownika 3 %. Od bieżącego roku jednak ulegają one zwiększeniu , minimalna składka pracodawcy wzrośnie do 3%, pracownika do 5 %. To co wyróżnia nasz system to mechanizm autozapisywania (auto enrollment) dzięki czemu żaden pracownik nie pozostaje poza systemem, musi on zostać zapisany przez pracodawcę z chwilą podjęcia pracy. Pracownicy mają opcję wypisania się z systemu zapisanego przez pracodawcę ale co 3 lata zapisywani są z powrotem do systemu. Zauważyłem, że organizacja systemu (obowiązkowość, autozapisywanie, zdefiniowana składka) w Polsce będzie podobne do tej w Wielkiej Brytanii, natomiast inaczej będziecie mieli rozwiązane kwestie inwestowania środków: na rynku brytyjskim pracodawcy podpisują umowy z instytucją finansową która przedstawia klientom (pracownikom) fundusze z różną polityką inwestycyjną i pomaga im wybrać  optymalną strukturę funduszy, dostosowaną do ich potrzeb i wieku – mówi Mark Humphreys. 

Co do specyficznej sytuacji w Polsce, to z tego co się orientuję, przeniesienie aktywów dłużnych z OFE do ubezpieczeń społecznych osłabiło zaufanie klientów detalicznych do systemowych rozwiązań emerytalnych na rynku kapitałowym. W Wielkiej Brytanii stopa odejść z systemu (opt-out rate) to około 10 procent co wskazuje na wysokie zrozumienie mechanizmu autozapisywania. To bardzo interesujące jak kształtować się będzie ten wskaźnik w Polsce. Invesco jest akcjonariuszem PTE Pocztylion, posiadamy 1/3 udziałów i w sposób naturalny wprowadzenie PPK w Polsce pozwala nam wykorzystać nasze doświadczenia i kompetencje z rynków na których działamy – dodaje Humphreys.

Pracownicze Plany Kapitałowe należą do rządowego projektu dotyczącego prywatnego systemu długoterminowego oszczędzania. Osoby zatrudnione zostaną automatycznie dołączone do programu, jednakże ze względu na dobrowolny charakter projektu w każdej chwili będą mogły z niego zrezygnować. Dodatkowo, pokrywanie wpłat do PPK będzie również obowiązkiem zarówno pracownika będącego uczestnikiem projektu, pracodawcy, jak i budżetu państwa. Środki zgromadzone w ramach PPK będą stanowić dodatkowe zabezpieczenie emerytury, które następnie zostanie wypłacone uczestnikowi programu w momencie ukończenia przez niego 60 roku życia.

 

Karolina Antoszewska

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *