Businessman TOday
Naukowcy opowiadają się za ogrzewaniem biomasą Naukowcy opowiadają się za ogrzewaniem biomasą
Rada Naukowa Polskiego Forum Klimatycznego wydała postulat w sprawie rewizji i zmian przepisów antysmogowych w Polsce. Organizacja zwraca uwagę na to, że warto zlikwidować ograniczenia... Naukowcy opowiadają się za ogrzewaniem biomasą

Rada Naukowa Polskiego Forum Klimatycznego wydała postulat w sprawie rewizji i zmian przepisów antysmogowych w Polsce. Organizacja zwraca uwagę na to, że warto zlikwidować ograniczenia dotyczące stosowania biomasy w celach grzewczych przy użyciu urządzeń spełniających normy ekoprojektu oraz przypomina, że drewno jest najstarszym, niedocenianym źródłem energii.

Stanowisko Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego w sprawie ogrzewania biomasą w Polsce brzmi następująco:

Rada Naukowa PFK postuluje rewizję i zmiany przepisów antysmogowych w Polsce w taki sposób, żeby zlikwidować ograniczenia dotyczące stosowania biomasy w celach grzewczych przy użyciu urządzeń spełniających normy ekoprojektu.

Takie zmiany w przepisach pozwolą mieszkańcom naszego kraju szybciej wymienić przestarzałe urządzenia grzewcze, bo stworzą naturalną możliwość zapewnienia swoim rodzinom bezpieczeństwa energetycznego za pomocą tego łatwo dostępnego i stosunkowo taniego paliwa.

Szczególnie przydatne do tego celu jest drewno kawałkowe i jego zrównoważone i bezpieczne dla środowiska stosowanie powinno być mocno wspierane przez władze zarówno samorządowe, jak i centralne.

Biomasa drzewna jest odnawialnym źródłem energii. Wynika to z jej niezmiennych właściwości fizycznych – energia w niej zgromadzona pochodzi z niewyczerpywanego źródła, jakim jest na Ziemi promieniowanie słoneczne. Dodatkową zaletą biomasy jest fakt, że jest ona magazynem energii, który można wykorzystywać o dowolnej porze dnia w dowolnej porze roku – w zależności od potrzeb. Ogrzewanie biomasą jest możliwe niezależnie od warunków pogodowych, co w grupie odnawialnych źródeł energii stawia ją na wyższym poziomie funkcjonalnym niż np. fotowoltaikę czy energię wiatrową.

Ogrzewanie biomasą nie czyni szkód klimatycznych, bo bilans emisji dwutlenku węgla w zrównoważonym jej użytkowaniu nie jest większy od zera. Należy ją jednak spalać w sposób umiejętny, tak żeby nie niszczyć powietrza nadmierną emisją zanieczyszczeń. Służą do tego urządzenia grzewcze spełniające europejskie normy ekoprojektu – tylko takie można obecnie w Polsce sprzedawać.

Rada Naukowa PFK postuluje obniżenie stawki podatku VAT na drewno opałowe do poziomu 0%.

Obecny kryzys energetyczny spowodowany sytuacją geopolityczną skłonił Rząd RP do obniżenia stawek podatku VAT dla wszystkich źródeł energii używanych w sektorze komunalno-bytowym oprócz biomasy. Wyjątek ten jest niezrozumiały i szkodliwy zwłaszcza dla rodzin dotkniętych ubóstwem energetycznym. Stosunkowo niska cena drewna opałowego wynika z faktu, że jest ono źródłem energii niepodlegającym monopolizacji, co z punktu widzenia polskich rodzin jest zaletą i dlatego nie należy drewna obejmować najwyższą stawką podatkową wśród dostępnych dla Polaków paliw grzewczych. Stan ten trzeba jak najszybciej zmienić.

           

Rada Naukowa Polskiego Forum Klimatycznego:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski, specjalista w dziedzinie biomasy

Prof. dr hab. Kazimierz Górka, specjalista w dziedzinie ekonomii

Prof. dr hab. inż. Wojciech Stankowski, specjalista w dziedzinie geologii i zmian klimatu

Dr hab. inż. Marcin Łuszczyk, specjalista w dziedzinie ekonomii energii

Dr inż. Krystyna Kubica, specjalista w dziedzinie chemii i energii z paliw stałych

Dr Agnieszka Thier, specjalista w dziedzinie ekonomii

Mgr Krzysztof Woźniak, specjalista w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Mgr inż. Robert Jankowski, specjalista w dziedzinie energetyki klastrowej

Mgr inż. Wojciech Treter, specjalista w dziedzinie ochrony powietrza

Mgr inż. Witold Jaworski, specjalista w dziedzinie biomasowych urządzeń grzewczych

Patrycja