Businessman TOday
G2A Arena – Trzy lata współpracy samorządu z biznesem – Kamil Szymański G2A Arena – Trzy lata współpracy samorządu z biznesem – Kamil Szymański
Pełni Pan funkcję Prezesa Zarządu CWK Operator (prywatnej spółki, od trzech lat zarządzającej G2A Arena na zlecenie samorządu województwa); może kilka refleksji z perspektywy... G2A Arena – Trzy lata współpracy samorządu z biznesem – Kamil Szymański

Pełni Pan funkcję Prezesa Zarządu CWK Operator (prywatnej spółki, od trzech lat zarządzającej G2A Arena na zlecenie samorządu województwa); może kilka refleksji z perspektywy tego czasu na temat funkcjonowania obiektu? Czy Centrum Wystawienniczo-Kongresowe było potrzebne Województwu Podkarpackiemu?
W minionych latach, mury G2A Arena odwiedziło ponad 200 000 tysięcy osób z 40 krajów, w tym ponad 2500 wystawców. Odbyło się ponad 300 wydarzeń konferencyjnych, kongresowych i targowych, z których cześć cieszyła się międzynarodowym zainteresowaniem. To modelowy przykład realizowania współpracy organów samorządu publicznego z sektorem prywatnym. Przez te lata staraliśmy się wspomagać rozwój południowo-wschodniej Polski, lokalnych firm i start-upów. Można zatem powiedzieć, że to był czas wy-tężonej pracy, ale i wielu sukcesów. W wyniku współpracy G2A Arena z Samorządem Województwa Podkarpackiego udało się pozyskać, zrealizować takie projekty jak np.: Kongres 590, który z roku na rok gromadzi coraz więcej osób ze świata polityki i biznesu. W ostatniej edycji wzięło udział prawie 5000 uczestników. Kolejne wydarzenia to Forum Europa-Ukraina, Forum Państw Trójmorza, Kongres Business Without Limits, Forum Liderów Rozwoju, Kongres Energetyczny Future Energie Forum, Wystawa Art. United, Kongres Robotyczny (z Europejską Agencją Kosmiczną). Oprócz wydarzeń kongresowych powstały liczne projekty targowe takie jak Targi Home Design, Targi Garden Expo, Targi Łowiectwa i Myślistwa Carpathia Hunting, Targi Hotelarsko- Gastronomiczne Horeca Expo, Targi Wędkarskie Carpathia Fishing czy też targi związane z inteligentną specjalizacją Województwa Podkarpackiego jaką jest motoryzacja -Targi Da Freakz Meet. Najnowszym projektem jest Kongres 60 Milionów. Pomyśleliśmy, aby z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, stworzyć wydarzenie, które będzie łączyć Polaków. Chcieliśmy stworzyć wydarzenie, które będzie miało miejsce w USA i w Polsce, tak, żeby na zasadzie „mostu atlantyckiego” zbudować konsekwentnie rozwijane porozumienie.

Jakie cele stawia sobie Pan na kolejne lata?
Misją obiektu było i jest pobudzanie inicjatyw w animowanie aktywności biznesowej, tworzenie przestrzeni zarówno dla start-upów, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu, jak i mieszkańców Podkarpacia. Poprzez wydarzenia realizowane w obiekcie, staramy się pełnić rolę integratora różnych środowisk.

Chcemy być miejscem, gdzie rozwija się kultura i powstają ciekawe inicjatywy promujące pozytywny wizerunek Województwa Podkarpackiego w regionie, kraju oraz zagra-nicą. Tworząc nasze projekty mamy na uwadze spójność naszych interesów i budowę wizerunku Podkarpacia jako regionu dynamicznie rozwijającego się pod względem gospodarczym. Regionu wdrażającego innowacyjne rozwiązania i budującego potencjał inwestycyjny w oparciu o inteligentne specjalizacje, a także miejsca najlepszego do życia. Wszystkie nasze projekty to wynik zaangażowania całego zespołu G2A Arena, wsparcia przedsiębiorców podkarpackich, naszego Partnera Tytularnego G2A.COM oraz Urzędu Marszałkowskiego. Na uwagę zasługuje fakt, iż obiekt od prawie trzech lat dumnie nosi marketingową nazwę G2A Arena będąca symbolem współpracy CWK Operator a G2A.com – spółką działającą w obszarze nowych technologii podbijającą rynki międzynarodowe, rozpoznawalną w ponad 170 krajach. Współpraca na bazie naming rights z innowacyjną dynamicznie rozwijającą się firmą, mocno wspiera międzynarodową promocję obiektu i regionu jako miejsca do budowania biznesu. Przepisem na sukces jest przede wszystkim współdziałanie i dialog z przedsiębiorcami, dlatego też jesteśmy członkiem wielu stowarzyszeń biznesowych w tym m in. Podkarpackiego Klubu Biznesu. Nieodłącznym elementem powodzenia przedsięwzięć jest także bliska współpraca z Portem Lotniczym w Rzeszowie.

Dlaczego w dobie globalnego Internetu i rozwiązań mobilnych nadal odczuwamy potrzebę spo-tkań, czyli gdzie upatrywać sensu istnienia tego typu obiektów?
Z punktu widzenia osoby zarządzającej Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, moim podstawowym zadaniem jest generowanie spotkań różnych branż i w różnych konfiguracjach. Mimo tego że w Internecie możemy kupić zdecydowaną część towarów, czy zamówić usługi, spotkania odgrywają bardzo ważną rolę. Nadal targi cieszą się dużym powodzeniem. Podobnie jest z formatami konferencyjno-kongresowymi. Wiedzę mamy podaną na tacy w Internecie, jednak nadal (może nawet z większym natężeniem niż kiedyś) chcemy się spotkać i słuchać osób, które mają do przekazania bardzo merytoryczną wiedzę, popartą wieloletnim doświadczeniem z tematyki, która nas interesu-je. Badania prowadzone dla przemysłu spotkań mówią, że spotkania to kluczowy element naszej kultury i cywilizacji, więc branża spotkań ma w skali globalnej i lokalnej bardzo ważną, a niekiedy kluczową rolę do odegrania. Tezę tę potwierdza raport pt. Przemysł spotkań i wydarzeń w Pol-sce 2016 przygotowany przez Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej. Z raportu wynika, że przemysł spotkań kreuje znaczną liczbę miejsc pracy, ma niemały udział w tworzeniu PKB, a także wspiera innowacyjność. To dzięki spotkaniom możliwy jest owocny dialog między np. światem biznesu, nauki, polityki, czy samorządu. Co więcej wiele start-upów i początkujących przedsiębiorstw budowanie swojego wizerunku rozpoczynało od uczestnictwa w targach czy konferencjach – nawet u nas w G2A Arena.

G2A Arena to w takim układzie miejsce spotkania przedstawicieli różnych środowisk, takich jak przede wszystkim biznes, ale także nauka, polityka i samorząd. Czy w inicjowaniu tego typu spotkań oraz, co za tym idzie współpracy pomiędzy tymi środowiskami, upatruje Pan rozwój innowacyjności?
Zgadza się. Przy aktualnym tempie rozwoju regionalnej, a także krajowej gospodarki oraz podwyższonym ryzyku ataków cybernetycznych, inwestycje w badania i rozwój firm są koniecznością. W Polsce podejście do innowacyjności można rozpatrywać dwojako. Z jednej strony coraz więcej firm podejmuje działalność w obszarach badawczo–rozwojowych. Z drugiej zaś mamy do czynienia z wieloma utrudnieniami i barierami w sposobie rozwijania tej działalności. Nasz kraj ma ogromny potencjał, aby tworzyć i opracowywać innowacyjne rozwiązania znane na całym świecie, ale należy ku temu stworzyć odpowiednie warunki. Myślę więc, że Podkarpacie w porównaniu do innych regionów Polski bardzo się wyróżnia, a współpraca nauki i biznesu coraz bardziej się zacieśnia. Potwierdzeniem tego niech będzie powołanie przez Województwo Podkarpackie PCI – Podkarpackiego Centrum Innowacyjności, czyli instytucji ułatwiającej kontakt między uczelniami z regionu a przedsiębiorcami. Centrum ma być ośrodkiem, w którym nauka i biznes, przy wsparciu samorządu znajdą szansę na ścisłą współpracę, dzięki której będzie łatwiej komercjalizować wyniki badań naukowych, rozwijać technologicznie dobre pomysły biznesowe studentów, prowadzić badania naukowe we współpracy i na zapotrzebowanie przedsiębiorstw. W celu skutecznego pobudzenia inwestycji w badania i rozwój konieczne jest podjęcie szeregu działań zarówno systemowych z zakresu prawa krajowego, jak również odpowiedniej edukacji przedsiębiorców w zakresie korzyści, jakie można osiągnąć dzięki inwestowaniu w działalność badawczo-rozwojową, a my jako biznesowe Centrum Województwa Podkarpackiego poprzez takie inicjatywy jak m.in. Kongres Business Without Limits chcemy brać czyn-ny udział w zwiększaniu szeroko rozumianej innowacyjności regionu i wpływać na innowacyjność na skalę krajową.

W takim razie, jakie jest przesłanie Kongresu 60 Milionów?
Przesłanie jest proste. Jest 38 milionów Polaków w Polsce i około 22 miliony poza granicami kraju. My dążymy do tego, żeby odszukiwać przedsiębiorców, a następnie chcemy tworzyć platformę do dyskusji. Platforma ma być przestrzenią łączącą wszystkich Polaków, którzy wyjechali podczas różnych emigracji z kraju. Dążymy do tego, aby Polonia komunikowała się i wymieniała swoje doświadczenia między sobą oraz Polakami żyjącymi na terenie Polski. Dzięki temu często dochodzi do – nazwijmy to – synergii, obopólnych korzyści z wymiany wiedzy i doświadczeń z wielu biznesowych obszarów. W 2018 roku były aż trzy zjazdy Polonii w Miami, Buffalo, Rzeszowie i wszystkie zakończyły się niekwestionowanym sukcesem. W tym roku odbyła się już pierwsza z sześciu zaplanowanych na rok 2019 odsłon Kongresu 60 Milionów- edycja w Miami.

Dlaczego polska edycja Kongresu 60 Milionów odbywa się na Podkarpaciu?
Za wyborem G2A Areny na Miejscu Kongres 60 Milionów w Polsce przemawia wiele argumentów: od wielu lat właśnie w tym regionie odbywają się międzynarodowe festiwale Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, organizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska, współorganizatora Kongresu 60 Milionów.

To tutaj odbył się Światowy Kongres Polonii Amerykańskiej, po raz pierwszy od 70 lat poza USA i to tu na linii Polska- USA zrodziła się idea tego wydarzenia.
Poza tym Podkarpacie na przestrzeni kilku ostatnich lat bardzo się rozwinęło ii zyskało wiele ekonomicznie. Osoby, które odwiedziły po kilku latach nieobecności ten region przy okazji Kongresu 60 Milionów były pozytywnie zaskoczone zmianami.

Dolina Lotnicza, która dominuje w tym regionie pod kątem przemysłu, rozwija się tak niewiarygodnie i zaraża niejako rozwojem inne dziedziny życia Podkarpacia. W ubiegłym roku w samej wspomnianej już Dolinie Lotniczej powstało 11 nowych fabryk. Technologie, które przychodzą do nas z nowymi inwestorami, to najwyższy światowy poziom dostępny w tej dziedzinie. To przyciąga specjalistów i zdolnych młodych ludzi już na etapie studiów. Rzeszów to jedno z najprężniej rozwijających się miast w Polsce.

Krzysztof Sadecki