Businessman TOday
FUNDACJA – RAZEM LEPIEJ ROZMOWA Z MARKIEM SZAMBELANEM FUNDACJA – RAZEM LEPIEJ ROZMOWA Z MARKIEM SZAMBELANEM
Czym jest fundacja Razem Lepiej, czym się zajmuje, w jakich obszarach działa? Zgodnie z aktem założycielskim fundacja została powołana, aby pomagać wszystkim tym, którzy... FUNDACJA – RAZEM LEPIEJ ROZMOWA Z MARKIEM SZAMBELANEM

Czym jest fundacja Razem Lepiej, czym się zajmuje, w jakich obszarach działa?

Zgodnie z aktem założycielskim fundacja została powołana, aby pomagać wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Jest to więc bardzo szeroki zakres, nasze działania koncentrują się na przeciwdziałaniu przemocy domowej, wspieraniu rodziny oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jest to głównie pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych, udzielaniu porad prawnych oraz wsparcia psychologicznego. Podejmujemy również działania nagłaśniające i informujące społeczeństwo o problemach z jakimi boryka się wiele polskich rodzin.

Jak wyglądają te działania skierowane na wspieranie potrzebujących?

Jak już powiedziałem głównie wspieramy potrzebujących przez udzielanie porad prawnych i pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów, a także wskazywanie sposobów postępowania w sytuacjach trudnych życiowo, dróg wyjścia z przemocy. Nagłaśniamy również niektóre sprawy, chcąc zwrócić uwagę opinii publicznej na problemy. Głównie z uwagi na brak środków finansowych, pomoc materialna dla osób potrzebujących jest realizowana w bardzo ograniczonym zakresie. Prowadzimy również szkolenia i instruktaże dla różnych grup społecznych, w tym również osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej. Naszą działalnością nie powielamy działań służb publicznych zajmujących się zawodowo udzielaniem pomocy.

Co to znaczy „pomagać mądrze” i jak Pana zdaniem, pojedynczy człowiek może pomagać mądrze?

Aby pomagać mądrze przede wszystkim trzeba dobrze znać zjawiska powodujące sytuacje kryzysowe. Trzeba wiedzieć, jakie są możliwości i jakie są uregulowania prawne w rozwiązywaniu problemu, z którym zgłasza się do nas osoba potrzebująca pomocy. W każdej sytuacji trzeba wskazać takiej osobie drogę wyjścia z problemu oraz jej uprawnienia i szanse na zmianę swojej sytuacji życiowej. Pojedynczy człowiek ma tu wiele do zrobienia , ale wpierw musi poznać zjawisko, które chce rozwiązywać. Mówiąc kolokwialnie nie może udzielać pomocy kobiecie doznającej przemocy domowej osoba, która uważa, że żona powinna znosić wszystko.

Ostatnimi czasy otrzymał pan wyróżnienie „….”

We wrześniu ubiegłego roku w malej miejscowości koło Parmy we Włoszech podczas światowego dnia rycerza zostałem wyróżniony i otrzymałem medal, dyplom oraz miecz rycerski symbolizujący przyjęcie mnie w skład rycerzy za moją dotychczasową działalność charytatywną.

Co wyróżnia fundacje razem lepiej na tle innych?

Prowadzimy szeroką aktywność w całej Polsce, mimo bardzo skromnych środków finansowych nasza działalność w głównej mierze oparta jest o działania ludzi dobrej woli w ramach wolontariatu.

Read it in english version: http://www.businessmantoday.us/fundation-razem-…-marek-szambelan/ 

Krzysztof Sadecki