Businessman TOday
Jeśli ktoś chce wykorzystać swój potencjał, to wiele ludzi zatrudnia usługi profesjonalnego trenera. Trener pomaga osiągnąć cele szybciej, niż gdyby próbować samemu, i pomoże Ci...

Jeśli ktoś chce wykorzystać swój potencjał, to wiele ludzi zatrudnia usługi profesjonalnego trenera. Trener pomaga osiągnąć cele szybciej, niż gdyby próbować samemu, i pomoże Ci uświadomić sobie, że masz większe umiejętności aniżeli to co się wydaje. Wykonawcy wysokiego obrotu wiedzą, że trener jest bezcenny aby się doskonalić w danej dziedzinie. Dobry trener i Tobie pomoże.

 • Ustalaj trudne, lecz możliwe cele
 • Wytycz czynniki związane bezpośrednio z sukcesem
 • Określ i oceń kreatywne opcje
 • Upewnij się, że działasz efektywnie po sesji z trenerem

Jak trenerowi udaje się uzyskać takie rezultaty?

Styl i treść

Jest wiele rodzai trenerów. Jedni Cię prowokują poprzez pytania, a inni dają rady i Cię kierują ku spełnieniu celów. Osobiście wolę trenerów, którzy używają wielorodnego po- dejścia w działaniu, aby dać ci dokładnie to, co Ci potrzeba aby być wybitnym. Rodzaj coachingu pada w dwie kategor- je: Dyrektywa i jej brak. Wybierz sobie trenera, który jest gotów pracować w zakresie obu.

Style dyrektywy:

Przepisywanie: zasadniczo styl oparty na nakazywaniu

– np. „Zażyj tę tabletkę a poczujesz się lepiej”

Informowanie: Neutralnie przekazywanie infor- macji, pomysłów i wiedzy – np „Mogę powiedzieć, że zespół zdobył minus 25 na podejmo- wanie ryzyka.”

 

Konfrontacja: Polega na wymagających poglądów i wymaga zbadania motywów

 • „Powiedział pan, że chce opraco- wać strategię, ale zauważyłem, że za każdym gdy staramy się tego chcesz porozmawiać o tym, co firma robi w tym tygodniu.”

Style udogadniania

Katharsis: Interwencje, które pozwalają ludziom „oczyścić sumienie” – wiele radykalnych interwencji kreatywnego zarzą- dzania należą do tej kategorii – np. Możemy spędzić trochę czasu na zwiedzanie, jak to jest, z tobą na czele tego projektu.

Katalityczny: Zapewnienie podstawowe- go pomysłu i pomaganie innym wymyślić własne rozwiązania – np „Chcesz powie- dzieć coś więcej na temat możliwości popra- wy gospodarczej?”

Wspierające: Opinie dla pracowników, w których są one aktywnie wysłuchani i zachęcani do tego, co robią – przykład „Mogę zrozumieć, dlaczego uważasz, że firma zachęca do użytku więcej twardych technik sprze- daży z tego co mi pan powiedział.”

 

Jak trenować

Istnieje wiele modeli, ale lubię te, które są proste i mają na swoim koncie osiągnięcia takie jak model GROW (CŻOZ).

Cele – Jedno z najważniejszych podstaw to jest stawianie sobie wyzwania. Robienie czegoś w połowie doprowadzi do połowy sukcesów.

Rzeczywistość – Wiedz na jakim etapie jesteś

Opcje – Wytycz wiele kreatywnych możliwości aby móc wybierać tę która najlepiej pasuje do sytuacji.

Zakończenie – Bądź konsekwentny. Po zamiarze musi być działanie.

 

Coaching Gwiazd

Kilka przykładów pomoże uświadomić, na jakiej podstawie co- aching działa lepiej niż jakikolwiek model. Ja byłem trenerem dla Patti Russo, aby się przekształcić profesjonalnie i odnowić, skoro się zdecydowała na kariere solo. Patti była partnerką muzyczną zespołu Meatloaf przez 20 lat, i współpracowała z Cher, Queen, Bryan Ferry, Betty Herris i Trans-Siberian Orche- stra, aby wyzwać kilka. Równocześnie teatr też nie był jej obcy, skoro grała Esmarelde w Londyńskiej produkcji Dzwonnika z Notre-Dame i Killer Queen w Las Vegas podczas muzycznej produkcji Queen’u i Bena Eltona „We Will Rock You”. Jak się trenuje kogoś kto sam stworzył swój los i współpracował z największymi pasjonatami swojej dziedziny, nie przypomina- jąc już o największych ego na świecie.

Coaching polega na czymś co nazywam dobrą „umową psy- chologiczną”

 • Musi być doskonałe porozumienie i chemia między trenerem a klientem
 • Musi być cel uświadomiony przez klienta który nie maprostego rozwiązania.
 • Klient musi wierzyć, że trener może pomóc.
 • Trener musi mieć szeroki repertuar umiejętności i doświadczenie, aby umieć dopasować się do preferowanego stylu klienta.

Muszę przyznać że Patti była świetną klientką co do tego. Naj- lepsze było to że ona ma twardy charakter który umożliwia dąże- nie do celu, a my nie mieliśmy wiele czasu. To jest co zrobiliśmy.

 • Zaczęliśmy od rozmapowania jej życia. To nam ujawniło wiele wzorów, i co ważniejsze, wiele niewykorzystanych połączeń, które okazały się przydatne do następnego Przejrzenie przeszłości jest konieczne dla kogoś kto żyje szybko.
 • Z tego wyłoniło się całe grono celów. Nasza umowa psycho- logiczna wymagała, abym wspierał i prowokował ją ku dzia- łaniu. Wkrótce wykorzystaliśmy pełen zakres styli coachingu, jaki jest dostępny. Byłoby pomyłką tylko zastosowanie meto- dy CŻOZ bez rozwikłania jej przeszłości i życiorysu, ponieważ było sporo ciężaru do Osobiście używam CŻOZ jako kompas wewnętrzny, by ustalić potrzeby klienta, a potem zastosować wszystkie style, aby pomóc klientowi. Najważ- niejszy element coachingu to osoba stojąca przed Tobą.
 • Przez kilka sesji poznajdywaliśmy połączenia. To jest stare powiedzenie „Najdłuższa podróż zaczyna się od najmniej- szego kroku”. To oczywiście również kalkuluje się co do oczyszczania się poprzez Najdłuższa podróż sa- mochodowa związana z coachingiem była, jak zawiozłem Patti z Henley do Londynu po występie na Uczelni Bizne- su jednej nocy. Zakończenie danego etapu życia jest ko- nieczne, aby mieć miejsce w głowie na nowe wspomnienia i pomysły. Wrzask może być bardzo dobrym narzędziem dla oczyszczenia duszy jak jest się w biznesie rocku.
 • Jak z każdym dobrym coachingiem, wszystko spoczywa na osobie drugiej i jej Jestem zaszczycony że Patti robi niesamowite postępy, i przez jej doświadczenia na scenie rozpoczyna nowy etap kariery związany z tym.

Jeśli będziecie kiedyś trenować kogoś, to upewnicie się, że wa- runki są takie aby wyszło od początku. Przygotowanie to wszystko.

Gwiazdy Biznesu Coachingu

Większość mojego doświadczenia w zakresie coaching sie opiera na trenowaniu wysoko postawionych biznesmenó ra- czej niż gwiazdy rocku. Kilka przykładów:

 • Starsza przewodnicząca banku, która chciała poprawić umiejętności w zakresie podejmowania
 • Lider, który chciał ulepszyć swoje umiejętności prezentacyjne, żeby mieć większy wpływ na klientów
 • Farmaceuta który chciał zaoszczędzić sobie 20% czasu poprzez lepsze rozplanowanie rozkładu
 • Menadżer sprzedaży chcący podnieść procent udanych sprzedaży

 

 

Peter Cook

No comments so far.

Be first to leave comment below.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *