Businessman TOday
„Innowacja” – jak rozumieć to słowo? W tradycyjnym znaczeniu, innowacja to wprowadzenie nowej jakości lub wartości. innowacja biznesowa to działania, które mają dać lepszą...

„Innowacja” – jak rozumieć to słowo? W tradycyjnym znaczeniu, innowacja to wprowadzenie nowej jakości lub wartości. innowacja biznesowa to działania, które mają dać lepszą jakość i wydajność  w prowadzeniu biznesu. Żeby mówić o wprowadzeniu innowacji, musimy zadać podstawowe pytania:  Po co to robimy? Jakich efektów oczekujemy? Jakie napotkamy przy tym bariery i jak je pokonać?

Jeżeli nie stawiamy odpowiednich pytań, nie otrzymujemy właściwych odpowiedzi.Wówczas innowacja zanika, a wszystko, co powstaje, jest pytaniem o potrzebę danego rynku.

Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań biznesowych to pewien proces, pewna procedura. i tak np. spółka Kultura Kobiet wprowadza innowacje właśnie w procedurze. Jednym z podmiotów, których jest właścicielem, są urządzenia do salonów kosmetycznych i SPA. innowacją w tej procedurze jest m.in. to, iż Kultura Kobiet wynajmuje właścicielom salonów kosmetycznych i SPA maszynę na czas kilku godzin, dzięki czemu jej użytkownik ma do dyspozycji technologię, której sam nigdy nie byłby w stanie zakupić. idźmy dalej. Biznes to myślenie. W biznesie musi być ono niestandardowe. To daje możliwość „bycia niestandardowym”. za niestandardowe do tej pory uważano męskie podejście do biznesu, co gwarantowało mężczyźnie odniesienie sukcesu na polu biznesowym. dziś niestandardowe stają się kobiety, które coraz częściej stają na czele dużych firm i korporacji. Pamiętajmy, że osiągnięć na polu innowacyjności nie dostrzegamy na co dzień. o nich mówi się przy okazji gal i konkursów, gdy wybieramy najlepszy produkt, markę, czy laureata, któremu wręczona zostanie nagroda za innowacyjne podejście biznesowe i wprowadzenie niestandardowych rozwiązań do prowadzonego biznesu.

Read it in english version: http://www.businessmantoday.us/innovation/

Krzysztof Sadecki