Businessman TOday
Co powinny oferować dzieciom i rodzicom nowoczesne szkoły i przedszkola? Co powinny oferować dzieciom i rodzicom nowoczesne szkoły i przedszkola?
Co wyróżnia przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia i szkoły Gaudeamus na tle pozostałych placówek? Katarzyna Jaworska, dyrektor ds. edukacji w żłobka i przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia oraz... Co powinny oferować dzieciom i rodzicom nowoczesne szkoły i przedszkola?

Co wyróżnia przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia i szkoły Gaudeamus na tle pozostałych placówek?

Katarzyna Jaworska, dyrektor ds. edukacji w żłobka i przedszkolach Pomarańczowa Ciuchcia oraz Niepublicznych Szkołach Podstawowych Gaudeamus: Przede wszystkim jest to nasze doświadczenie w prowadzeniu placówek edukacyjnych, bowiem na rynku jesteśmy już od 23 lat. Zatrudniamy specjalistów z różnych dziedzin, którzy wspierają nas swoją fachową wiedzą i dzięki którym budujemy rodzinną, opartą na dialogu i życzliwości atmosferę. W kwestii samej edukacji wyróżnia nas z pewnością kreatywne podejście – często wprowadzamy różnego rodzaju innowacje pedagogiczne, podążamy za nowościami, ale jednocześnie staramy się mądrze dobierać je do potrzeb dzieci. Istotne jest to, że w naszej pracy skupiamy się na kompetencjach kluczowych, czyli takich, które mogą ułatwić naszym podopiecznym w przyszłości funkcjonowanie m.in. na rynku pracy.

Z badania rynku wiemy, że naszym atutem jest poziom nauczania języka angielskiego oraz nasze grupy i klasy dwujęzyczne. Natomiast z informacji pozyskiwanych co roku od rodziców naszych absolwentów wiemy, że na wysokim poziomie przygotowujemy dzieci do edukacji szkolnej. Uczniowie naszych szkół podstawowych kończąc pierwszy etap edukacji w ogólnopolskich testach kompetencji zajmują czołowe miejsca w Polsce. Codziennie w naszych kuchniach przygotowujemy dla naszych wychowanków zdrowe, domowe posiłki a nasze wnętrza są bezpieczne, nowoczesne i przyjazne dzieciom.

 

W jaki sposób ułatwiacie dzieciom oswojenie się z nowym otoczeniem?

Zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców nasza adaptacja podzielona jest na kilka etapów. Pierwszym z nich są bezpłatne zajęcia „Mała Ciuchcia”, które odbywają się w każdą sobotę i w których uczestniczyć mogą rodzice i dzieci do 4. roku życia. Jest to przede wszystkim czas na wspólną zabawę, nawiązywanie nowych przyjaźni oraz budowanie poczucia bezpieczeństwa. Organizujemy również specjalne warsztaty dla rodziców z naszym psychologiem, podczas których mogą uzyskać niezwykle cenne wskazówki, praktyczne porady, sprawdzone rozwiązania w kwestii przygotowania dziecka do pierwszych dni w placówce edukacyjnej. W okresie wakacyjnym odbywa się także cykl spotkań dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną od września. Na tym jednak nie koniec, ponieważ już od pierwszych dni września w nowych grupach przedszkolnych uruchamiamy nasz autorski program dzięki któremu m.in. nasze maluch poznają zwyczaje i organizację dnia w przedszkolu, nabywają poczucie przynależności do swojej grupy.. Zależy nam na tym, żeby dzieci przychodziły do przedszkola z uśmiechem już od pierwszych chwil, a nowe otoczenie budziło tylko pozytywne skojarzenia. Dlatego istotne jest stopniowe wejście w nową sytuację.

 

Jak wygląda nauka w grupach i klasach dwujęzycznych? Czym różni się ona od tej w tradycyjnych grupach?

Naukę w klasach i grupach dwujęzycznych opieramy na metodzie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego CLIL, która rekomendowana jest przez Komisję Europejską. Nasz autorski program, oparty na wspomnianej metodzie zakłada, że drugi język używany jest co najmniej w 50% sytuacji komunikacyjnych. Obecnie w naszych przedszkolach pracujemy nad programem, gdzie dzieci przez około 160 godzin w miesiącu będą „ zanurzone” w języku angielskim. W przedszkolach grupami dwujęzycznymi opiekują się dwie osoby – nauczyciel polskojęzyczny oraz anglojęzyczny, który ze wszystkimi komunikuje się wyłącznie poprzez język angielski. Dzięki temu dzieci mają styczność z językiem w formie naturalnych i autentycznych wypowiedzi, m.in. podczas zabaw, posiłków czy innych aktywności. Zajęcia z angielskiego nie opierają się jedynie na pracy z podręcznikiem, nauce słownictwa i struktur językowych, staramy się bowiem łączyć je z różnymi aktywnościami, jak oglądanie bajek czy taniec. W szkołach Gaudeamus liczba godzin zajęć  prowadzonych w języku angielskim i poprzez język angielski zbliżona jest do tych w języku ojczystym – podstawa programowa realizowana jest więc w obu językach. Często mamy do czynienia z fuzją nauczania danego przedmiotu oraz języka obcego, który staje się narzędziem dydaktycznym. Istotne są również zajęcia z native speakerem, które odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzięki temu nauka przebiega niezwykle szybko, a nauczany język przestaje być w naszych placówkach jedynie przedmiotem, a staje się narzędziem komunikacji, uczy myślenia i rozumowania w języku obcym. W grupach czy klasach tradycyjnych chodzi o to , aby dzieci, uczniowie przyswoili pewien zasób słów i zwrotów językowych a w nauczaniu dwujęzycznym jest to niejako tylko produkt uboczny, nie zaś cel nauki sam w sobie. Nasze nauczanie dwujęzyczne jest najskuteczniejszą metodą nauki drugiego języka.

 

W czym przejawia się Wasze indywidualne podejście do każdego dziecka?

Jednym z filarów koncepcji naszego programu jest nacisk na indywidualizację, czyli edukację dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb i możliwości każdego dziecka. Nie opiera się ona  jedynie na przygotowywaniu innych zajęć i aktywności dla każdego dziecka , jest to bowiem niezwykle uproszczone myślenie. Jednym z przejawów indywidualizacji w procesie nauczania w naszych placówkach jest łączenie dzieci, uczniów w zespoły – zarówno tych o zbliżonym poziomie, jak i mieszanych, gdzie dzieci wspierają się wzajemnie w nauce. Przykładem indywidualizacji w przedszkolach będą np. zabawy klockami LOGO w grupach gdzie zadania każdego zespołu są inne i dostosowane do umiejętności dzieci – część z nich pracuje więc na literach, inne na sylabach, a inne już na całych słowach. Indywidualizację znajdziemy w różnych aspektach naszego funkcjonowania, a jej podstawą jest wnikliwa obserwacja dzieci przez nauczycieli i innych specjalistów, dzięki czemu możliwe jest opracowanie indywidualnych programów wspomagania czy korygowania rozwoju , jak i dobór odpowiednich metod, które pozwolą w osiągnięciu sukcesu każdego dziecka.

 

Wasz program edukacyjny opiera się na teorii inteligencji wielorakich prof. Gardnera. Na czym ona polega?

Teoria ta zakłada, że każdy człowiek jest zdolny i posiada swój własny profil inteligencji. To, co niezwykłe i piękne to fakt, że profil ten możemy rozwijać przez całe życie. Prof. Gardner określił 8 rodzajów inteligencji: ruchową, muzyczną, przyrodniczą, interpersonalną, językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną oraz intrapersonalną. W związku z tym nasze programy edukacyjne zostały dobrane i opracowane tak, aby umożliwić dzieciom wzmacnianie wszystkich rodzajów inteligencji. W szkołach tradycyjnych edukacja oparta jest zazwyczaj na dwóch typach inteligencji: językowej i matematyczno-logicznej. My staramy się rozwijać wszystkie. Określenie profilu inteligencji następuje we współpracy z rodzicami, dzięki czemu dowiadujemy się, która z inteligencji jest u dziecka dominująca, a która wymaga wzmocnienia. Taka metoda sprawia,  że nauka przynosi satysfakcję, motywuje oraz zapewnia poczucie sukcesu i inspiracji do dalszej pracy. Pracując w oparciu o teorię inteligencji wielorakich, widzimy dużo większą łatwość przyswajania wiedzy przez dzieci.

 

Jak Wasi pedagodzy pozyskują wiedzę, w jakiej dziedzinie dziecko wykazuje szczególne zdolności, a jakie obszary wymagają dodatkowej pracy?

W naszych placówkach bazujemy na wnikliwej obserwacji. Dzięki temu dosyć szybko zauważamy talenty i zainteresowania naszych podopiecznych. Korzystamy ze specjalnycharkuszy, które pomagają określić, jakie umiejętności dziecko już osiągnęło, a nad czym trzeba jeszcze pracować. Dodatkowo w naszych szkołach Gaudeamus dzięki diagnozie profilu inteligencji oraz dominującego stylu uczenia się jesteśmy w stanie pokierować ucznia i wskazać, które sfery wymagają wzmocnienia. Poprzez platformę online nasi uczniowie wypełniają również pakiet testów, które ułatwiają nauczycielowi identyfikację pięciu kluczowych obszarów, które determinują  indywidualną strategię nauczania. Wszystkie te działania tworzą przestrzeń do prowadzenia bardziej spersonalizowanej edukacji z dopasowaniem odpowiednich metod, form i technik aktywnego nauczania.

 

Czy edukacja przedszkolna może być istotna w kontekście sukcesu w dorosłym życiu?

Udowodniono, że najważniejszy w życiu każdego człowieka jest pierwszy okres – od urodzenia do ok. 6. roku życia. To właśnie w tym czasie następuje intensywne tworzenie połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu, dlatego właściwa stymulacja i umiejętne wzmacnianie dziecięcego umysłu przekładają się na przyszłe funkcjonowanie człowieka. Przez pierwsze lata życia dziecko posiada niezwykłą łatwość przyswajania wiedzy, dlatego wybór dobrego żłobka, przedszkola, czy szkoły jest dla rodziców ogromnym wyzwaniem. Warto mieć jednak świadomość, że jest to jedna z najlepszych inwestycji w przyszłość naszego dziecka- dobry start.

 

Czy istnieje moment, w którym bez cienia wątpliwości możemy stwierdzić, że dziecko jest już gotowe na pójście do szkoły? Jak to oceniacie?

Dojrzałość szkolna, wbrew powszechnej opinii, nie jest równoznaczna z umiejętnością liczenia, pisania czy czytania. Niestety wielu rodziców utożsamia ją jedynie z tymi kompetencjami. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wyznacza nauczycielom liczne cele pracy dydaktyczno-wychowawczej, dzięki czemu dzieci zdobywają umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji szkolnej. W naszych placówkach prowadzimy rozbudowaną obserwację i diagnozę każdego dziecka, w której pod uwagę bierzemy zarówno rozwój fizyczny, jak i emocjonalny, społeczny oraz umysłowy. Tylko harmonia tych wszystkich sfer da nam pełną gotowość. Każde dziecko jest inne, dlatego dokonanie takiej oceny nie jest łatwe i wymaga od nauczyciela dużego zaangażowania. Niezwykle ważne jest również wsparcie rodziców, dla których co roku organizujemy warsztaty z psychologiem. W trakcie tych zajęć uświadamiamy im, jak ważne są takie czynności, jak wspólne czytanie, angażowanie dzieci w domowe obowiązki czy gry planszowe, czy zachęcanie do swobodnych, dłuższych wypowiedzi. Wszystko to wspomaga dziecko w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.

 

Proszę opisać, na czym polega ocenianie kształtujące i czym różni się od oceniania tradycyjnego.

Fundamentem oceniania kształtującego jest otrzymywanie przez ucznia informacji zwrotnej o postępach w nauce. Dzięki temu uczniowie mogą na bieżąco korygować swój sposób uczenia się. Co ważne, ta nowoczesna metoda jest doceniana zarówno przez nauczycieli, jak i dzieci oraz ich rodziców. Zdecydowanie lepiej przygotowuje ona do świadomego uczenia się przez całe życie. Lekcje stają się spójnym aktem nauczania i uczenia się, a dzieci same wypracowują swój sukces, są bardziej aktywne i zaangażowane. W ocenianiu kształtującym ogromną rolę odgrywa samoocena oraz ocena koleżeńska. Każda lekcja ma wyznaczony cel, a uczniowie znają kryteria oceniania. Taka jawność sprawia, że pod koniec każdych zajęć nauczyciel bez trudu może sprawdzić, czy uczniowie osiągnęli zamierzony cel. Przy ocenianiu kształtującym zdecydowanie mniej jest typowego nauczania podającego, a uczniowie pracują w parach, zespołach, rzadziej indywidualnie. Oczywiście wymaga to od nauczyciela większego zaangażowania i świadomości, ale efekty są znakomite. Ocenianie kształtujące pomaga uczniom się uczyćJ

 

W jakim kierunku chcielibyście się rozwijać, jeśli chodzi o edukację przedszkolną i szkolną?

Edukacja to wielkie wyzwanie dzisiejszego świata, nie wiemy bowiem, jak  będzie on wyglądał za kilkanaście lat. Ponieważ ciężko przewidzieć, jakie nowe zawody przyniesie przyszłość, jeszcze większy nacisk kładziemy na kompetencje miękkie, m.in. umiejętność współpracy szybkiego dostosowywania się do zmian, czy otwartość na różnorodność poglądów. Zależy nam na dobrej komunikacji, zarówno w języku ojczystym, jak i obcym, dlatego tak duży nacisk kładziemy na edukację dwujęzyczną. Ponad wszystko chcemy jednak zaszczepić w dzieciach chęć do nauki przez całe życie oraz otwartość w poszukiwaniu niekonwencjonalnych rozwiązań. Mamy szereg pomysłów, nowych strategii, które sukcesywnie opracowujemy, żeby udoskonalać naszą ofertę, , a wszystko po to, aby zapewnić naszym podopiecznym dobry start na kolejnym etapie edukacji, jak i dać podstawy do odnoszenia sukcesów w dorosłym życiu.

Karolina Antoszewska