Businessman TOday
FUNDACJA – RAZEM LEPIEJ ROZMOWA Z MARKIEM SZAMBELANEM
Czym jest fundacja Razem Lepiej, czym się zajmuje, w jakich obszarach działa? Zgodnie z aktem założycielskim fundacja została powołana, aby pomagać wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Jest to więc bardzo szeroki zakres, nasze działania koncentrują się na przeciwdziałaniu przemocy domowej, wspieraniu rodziny oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci. Jest to... Read more