Businessman TOday
Biznes pożyczkowy
Jedną z dostępnych na rynku metod inwestycji są pożyczki prywatne. Pożyczka, zgodnie  z Kodeksem cywilnym, oznacza umowę konsensualną, polegającą na zgodnym oświadczeniu stron, gdzie dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na biorącego własność określonej ilości pieniędzy albo innych rzeczy oznaczonych co do gatunku, zaś biorący zobowiązuje się zwrócić takie rzeczy,... Read more
Inwestowanie to odkładanie owoców swojej pracy na później. Oddajemy je w rozporządzanie innym osobom lub zamieniamy na różnorodne aktywa. W skrócie – pozbawiamy swoją rodzinę bieżącej gotówki. Pół biedy, jeżeli jej przychód jest duży i  regularny. Inaczej dzieje się, gdy inwestowanie wybieramy w opozycji do bieżącej konsumpcji lub poprawienia... Read more
Każdy profesjonalny inwestor powinien przede wszystkim kierować się rachunkiem ekonomicznym i obliczeniami. Oczywiście nie każdy miał na studiach matematykę finansową – dlatego przydatnym narzędziem każdego inwestora jest kalkulator finansowy i kilka pojęć które pomogą zrozumieć istotę inwestowania pieniędzy. Podstawowymi pojęciami w inwestowaniu są : wartość obecna i przyszła inwestycji.... Read more
Mało znany sposób finansowania zakupu nieruchomości
“Nie ma znaczenia za ile chcesz mi sprzedać swoją nieruchomość pokaż mi tylko sposób finansowania jej albo zgódź się na mój sposób” Robert Kyiosaki Jednym z 5 kluczowych elementów udanej inwestycji  i zakupu nieruchomość jest sposób jej finansowania. Bo nawet jeśli znajdziemy okazję która spełnia pozostałe 4 warunki (... Read more
Grunty – inwestycja inna niż wszystkie
W marcu ukazała się lista 100 najbogatszych Polaków – jak co roku zresztą. I od razu w pierwszym zdaniu zdradza, w co inwestują najbogatsi. Grunty wymienione są jako jedna z kilku inwestycji w nieruchomości, którą posiadają w portfelu najbogatsi Polacy. Generalnie Polacy w sondażach robionych co roku z reguły... Read more
„Most business owners ‘sort of’ want the customer feedback but not really” – Steve Blank „Większość przedsiębiorców ‘tak jakby’ chce informacji zwrotnej od klientów, ale nie do końca” – Steve Blank Startup to „instytucja ludzka działająca w warunkach skrajnej niepewności” – i pozostaje nim, dopóki nie osiągnie „powtarzalnego... Read more
Cena jest kategorią stosowaną powszechnie, niezależnie od branży, czy rodzaju działalności. Czym jednak jest „cena” i od czego zależy jej wysokość? Zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN, cena to „wartość czegoś wyrażana w pieniądzach” lub „znaczenie czegoś”. W ekonomii cenę określa się jako wartość danego dobra wyrażoną w... Read more
„Ryzyko pochodzi z niewiedzy, co się naprawdę robi“ –  powiedział Warren Buffet i jest w tym sporo prawdy.   Czym jest Zarządzanie Ryzykiem? Zarządzanie ryzykiem to proces identyfikacji, analizy i reagowania na  czynniki ryzyka przez czas trwania w organizacji każdego projektu, tak aby jak najlepiej osiągnąć założone cele. Właściwe zarządzanie... Read more
Od 25 lat żyjemy w ustroju kapitalistycznym, co oznacza to że chcąc, nie chcąc możemy i powinniśmy gromadzić kapitał. Słowo “możemy” jest tu nieprzypadkowe, bo w poprzednim ustroju i w wielu jeszcze krajach na świecie nadal obywatelom ogranicza się swobody w tym zakresie. Przez 45 lat w Polsce wszyscy... Read more
Masz pomysł? Nie czekaj, działaj!
Sięgam pamięcią do czasów, gdy miałem 2 lata. Widzę obrazy i sytuacje, które towarzyszyły mi od najmłodszych lat. Utkwiły mi w pamięci, ponieważ wiele z nich ma znaczenie do dziś. To były początki moich wspaniałych przygód po krainie wyobraźni. Gdy głowa pełna marzeń Wykształciłem w sobie zdolność kreowania rzeczy, których nie... Read more